Regeling coördinatie crisisbeheersing Universiteit Leiden

Preambule
Artikel 1:   Definities
Artikel 2:   Decentrale Crisisteams
Artikel 3:   Samenstelling van het Decentraal Crisisteam
Artikel 4:   Bevoegdheden van het Decentraal crisisteam
Artikel 5:   Taken van het Decentraal Crisisteam
Artikel 6:   Bijeenkomen van het Decentraal Crisisteam
Artikel 7:   Centraal Crisisteam
Artikel 8:   Samenstelling Centraal Crisisteam
Artikel 9:   Bevoegdheden van het Centraal Crisisteam
Artikel 10: Taken van het Centraal Crisisteam
Artikel 11: Bijeenkomen van het Centraal Crisisteam
Artikel 12: Bedrijfsnoodplan
Artikel 13: Afstemming Bedrijfshulpverlening
Artikel 14: Inwerkingtreding
Artikel 15: Citeertitel

Laatst Gewijzigd: 08-09-2014