Regeling bedrijfshulpverlening Universiteit Leiden

Preambule
Artikel 1: Definities
Artikel 2: Afstemming crisisbeheersing
Artikel 3: Bedrijfshulpverleners
Artikel 4: Coördinatoren en ploegleiders bedrijfshulpverlening
Artikel 5: Calamiteitenplan, oefeningen en coördinatie bedrijfshulpverlening
Artikel 6: Kwaliteitsbewaking
Artikel 7: Budget
Artikel 8: Gratificatie
Artikel 9: Inwerkingtreding
Artikel 10: Citeertitel

Regeling bedrijfshulpverlening Universiteit Leiden

Laatst Gewijzigd: 08-02-2011