Kaderregeling Veiligheid, Gezondheid en Milieu binnen de Universiteit Leiden

Deze regeling stelt het kader vast waarbinnen veiligheid, gezondheid en milieu binnen de universiteit wordt vormgegeven. Het legt het basisniveau vast van de zorg voor veiligheid en gezondheid van medewerkers en studenten en de zorg voor het milieu.

Kaderregeling Veiligheid, Gezondheid en Milieu binnen de Universiteit Leiden

Laatst Gewijzigd: 19-11-2013