Reglement van orde Commissie voor de beroep- en bezwaarschriften

  1. Begripsbepalingen
  2. Commissie voor de beroep- en bezwaarschriften
  3. Algemene procedurebepalingen
  4. Behandeling van beroep- en bezwaarschriften door de kamers voor bestuurlijke zaken, personele zaken, studentenzaken en ontslagzaken
  5. Beslissing op beroep of bezwaar
  6. Behandeling van geschillen door de kamer voor geschillen medezeggenschap
  7. Behandeling van beroepschriften door de kamer voor verkiezingen
  8. Slotbepaling

Reglement van orde voor de Commissie voor de Beroep- en Bezwaarschriften

Laatst Gewijzigd: 12-04-2013