Reglement van orde College van beroep voor de examens

Elke instelling voor hoger onderwijs heeft een college van beroep voor de examens.  In het Reglement van orde College van Beroep voor de Examens wordt de omvang en samenstelling van het College en procedure beschreven.

Reglement van orde College van beroep voor de examens

In het Reglement van Orde College van Beroep voor de Examens wordt onder andere ingegaan op de:

  • Samenstelling, benoeming en zittingstermijn
  • Bevoegdheid college van beroep
  • Indiening, inhoud, ontvangst en afhandeling van het beroepschrift
  • Minnelijke schikking
  • Schriftelijke voorbereiding 
  • Afhandeling zonder zitting
  • Afhandeling met zitting
  • Uitspraak, voorlopige voorziening en herziening

  Reglement van orde College van Beroep voor de Examens

Jurisprudentie CBE Universiteit Leiden

Uitspraken van het College van beroep voor de examens

Laatst Gewijzigd: 01-10-2015