Regeling Overige Klachten

Deze aanvullende regeling beoogt de klager rechtsbescherming te bieden voor klachten die niet onder een specifiekere regeling vallen.

De specifiekere regelingen zijn:

  • Regeling Ombudsfunctionaris

  • Regeling Vertrouwenspersoon ongewenst gedrag
  • Klachtencommissie ongewenst gedrag
  • Commissie Wetenschappelijke Integriteit

Elke faculteit heeft een klachtencoördinator die vanwege de universiteit zorg draagt voor een correcte afhandeling van een klacht. Klachten kunnen uitsluitend worden ingediend door middel van een e-mail van de u-mail-account!

Tegen de wijze van afhandeling van een klacht staat geen bezwaar open, noch beroep bij de rechter.

Regeling Overige Klachten Universiteit Leiden

Laatst Gewijzigd: 08-09-2010