Privacy Reglement Centrale Studentenadministratie

Artikel 1: Begripsbepalingen
Artikel 2: Doelstelling
Artikel 3
Artikel 4: Herkomst van de gegevens
Artikel 5: Verwijdering en vernietiging persoonsgegevens
Artikel 6: Toegang tot de registratie
Artikel 7: Verstrekking binnen de universiteit
Artikel 8: Verstrekking aan derden
Artikel 9: Kennisneming
Artikel 10: Correctierecht
Artikel 11: Slotbepalingen
Bijlage als bedoeld in Artikel 3

Privacy Reglement Centrale Studentenadministratie

Laatst Gewijzigd: 27-10-2010