Ongewenst gedrag: (seksuele) intimidatie, pesten, agressie, geweld en discriminatie

Wanneer kun je een beroep doen op de Klachtenregeling.

Klachtenregeling

Klachtenregeling ongewenst gedrag: (seksuele) intimidatie, pesten, agressie, geweld en discriminatie

Deze klachtenregeling is opgesteld met inachtneming van Artikel 1:12 van de CAO van de Nederlandse Universiteiten

HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN
Paragraaf 1.1    Definities en klachtrecht
Paragraaf 1.2    De vertrouwenspersoon
Paragraaf 1.3    De Klachtencommissie
HOOFDSTUK 2: DE KLACHTENPROCEDURE EN HET ONDERZOEKEN VAN INCIDENTEN OP VERZOEK VAN HET COLLEGE VAN BESTUUR
Paragraaf 2.1    Indienen en in behandeling nemen van een klacht
Paragraaf 2.2    Voorbereidend onderzoek
Paragraaf 2.3    Afhandeling van de klacht zonder zitting
Paragraaf 2.4    Versnelde behandeling
Paragraaf 2.5    De zitting
Paragraaf 2.6    Wraking en verschoning leden Commissie
Paragraaf 2.7    Het onderzoeken van incidenten op verzoek van het College van Bestuur
Paragraaf 2. 8   Vaststelling advies
HOOFDSTUK 3: OVERIGE BEPALINGEN

Klachtenregeling ongewenst gedrag (pdf)

Beleidskader

Beleidskader (seksuele) intimidatie, pesten, agressie, geweld en discriminatie (ex artikel 1.12 CAO Nederlandse Universiteiten) van de Universiteit Leiden

Het beleidskader (seksuele) intimidatie, pesten, agressie, geweld, en discriminatie van de Universiteit Leiden is een uitwerking van het streven om waarborgen te scheppen voor een goed en stimulerend werk- en studieklimaat binnen de Universiteit Leiden. In een goed en stimulerend werk- en studieklimaat behoren collegialiteit, respect, en aandacht voor de ander tot de normale omgangsvormen, en wordt op ongewenst gedrag alert gereageerd. 
 
Beleidskader (seksuele) intimidatie, pesten, agressie, geweld en discriminatie (pdf)

Laatst Gewijzigd: 07-06-2013