Geschillen en toetsingscommissies CAO

Geschillenreglement & Regeling werkwijze toetsingscommissie mbt tot de CAO Nederlandse Universiteiten

Informatie over:
  

  • het 'Geschillenreglement' 
  • de 'Regeling werkwijze toetsingscommissie'
     
vindt u onder de kop 'CAO-reglementen en -bijlagen' op de pagina over de CAO Nederlandse Universiteiten.

Laatst Gewijzigd: 18-11-2013