College van Beroep voor de Examens (CBE)

Wat is het College van beroep voor de examens, samenstelling, zittingsdata en uitspraken van het College voor beroep voor de examens.

College van Beroep voor de Examens

College van Beroep voor de Examens (CBE)

Iedere universiteit heeft een College van Beroep voor de Examens waarbij studenten op grond van art. 7.61 Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) in beroep kunnen gaan.
Dit college is een onafhankelijk, bij de WHW ingesteld, beroepscollege.

Als je het niet eens bent met beslissingen van de opleiding over tentamens en examens, een bindend negatief studieadvies of de toelating tot een (master)opleiding, kun je tegen die beslissing beroep instellen bij het College van Beroep voor de Examens. Dat doe je door een beroepschrift te schrijven.

Inhoud beroepschrift
In het beroepschrift vermeld je in elk geval:
  •  je naam, adres, woonplaats en telefoonnummer;

  • de datum waarop het beroep wordt ingediend (de dagtekening);

  • een duidelijke omschrijving van de beslissing waartegen het beroep is gericht;

  • argumenten waarom je vindt dat de beslissing onjuist is.

Je moet het beroepschrift ondertekenen en zo mogelijk een afschrift van de beslissing waarop het geschil betrekking heeft meesturen.


Adres
Het beroepschrift stuur je naar:
Universiteit Leiden
College van Beroep voor de Examens
Postbus 9500
2300 RA Leiden. 

Meer informatie over de procedure vindt je bij het reglement van orde van het College van Beroep voor de Examens.
Je kan een studentendecaan raadplegen als je na het lezen van de informatie nog niet zeker weet hoe je een en ander moet aanpakken. 


Leden CBE

(plv) voorzitters:
mr. O. van Loon, mr. M.M. Bosma

(plv) leden: 
mw. mr. C. de Kruif, mw. dr. K. Beerden, dr. J.J.G.B. de Frankrijker, mr. C. de Groot, dr. H.W. Sneller, dr. A.M. Rademaker,  mr. dr. J. Nijland, mr. dr. G. Boogaard

(plv) studentleden: 
mw. H.J.J. Bisscheroux MSc, mw. S.A.K. d'Azevedo LLB, D.E. Mulder LLM BA, mw. Y.D.R. Mandel, mw. L.N. Kluinhaar, M. Heezen

Samenstelling van het College op 7 juni 2017
mr. O. van Loon
mr. C. de Groot
dr. H.W. Sneller
dr. A.M. Rademaker
M. Heezen

Zittingsdata 2017    
22 februari, 8 maart, 29 maart, 12 april, 26 april, 10 mei, 24 mei, 7 juni, 21 juni, 5 juli, 19 juli, 2 augustus, 23 augustus, 6 september, 20 september, 4 oktober, 18 oktober, 1 november, 15 november, 29 november, 6 december, 20 december

 

 


Brochure CBE

In deze brochure wordt de procedure voor beroepen voor het College van Beroep voor de examens duidelijk uitgelegd.

Brochure CBE

Jurisprudentie

Uitspraken van het College van Beroep voor de Examens

CBE-journaal

Dit journaal is gericht aan de examen- en toelatingscommissies van de Universiteit Leiden, medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij het CBE en aan de CBE’s van andere universiteiten en biedt een actuele weergave van interessante uitspraken van het CBE.

Redactie: Daniel Mandel, Marlies de Boer, Willem de Wit en Joop Boon

2014: nummer 1 

2014: nummer 2 

2015: nummer 3

Reglement van orde College van beroep voor de examens

In het Reglement van orde College van Beroep voor de Examens wordt de omvang en samenstelling van het College en procedure beschreven.

Jaarverslagen

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2011

Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2009

Laatst Gewijzigd: 23-05-2017