Regeling wetenschappelijke integriteit

Onderzoek binnen de Universiteit Leiden dient plaats te vinden volgens de algemeen aanvaarde normen voor wetenschappelijk handelen. De regeling biedt ruimte onderzoek te doen naar vermoede inbreuken hierop.


Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit Universiteit Leiden


Zie ook:

(VSNU) 


 

Laatst Gewijzigd: 10-02-2017