Regeling toelating masteropleidingen Universiteit Leiden

In de  Regeling Toelating Masteropleidingen vindt u  de procedurele vereisten voor de toelating tot een masteropleiding, waaronder de procedure bij de toelating in geval het vastgestelde maximumaantal is overschreden.  Voor de specifieke toelatingseisen per opleiding dient u de onderwijs- en examenregeling van de opleiding te raadplegen.  

Laatst Gewijzigd: 31-05-2016