Procedureregeling voor het instellen van leerstoelen en het benoemen van hoogleraren

In dit document worden de procedures beschreven voor het instellen en herbezetten van een leerstoel en het werven en benoemen van gewone en bijzondere hoogleraren.

Laatst Gewijzigd: 22-12-2016