Regeling Belangenverstrengeling

Regeling Belangenverstengeling

De Universiteit Leiden onderkent dat medewerkers, studenten, collega's die contacten hebben binnen de lokale, nationale en internationale gemeenschap. Ze gaat ervan uit dat zulke banden met externe organisaties in principe zowel in het algemeen belang zijn als in het belang van de universiteit en de persoon. De universiteit onderkent ook dat zulke connecties zouden kunnen leiden tot potentiële belangenverstrengeling.

Laatst Gewijzigd: 07-12-2015