Regeling melding onregelmatigheden

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen
Hoofdstuk 2: Interne procedure
Hoofdstuk 3: De Commissie integriteit Universiteit Leiden
Hoofdstuk 4: Rechtsbescherming
Hoofdstuk 5: Inwerkingtreding
Toelichting

Regeling melding onregelmatigheden

Laatst Gewijzigd: 27-10-2010