Regeling ICT- en internetgebruik

Regeling in het kort

  • De regeling stelt regels omtrent het gebruik van ICT- en internetfaciliteiten die de Universiteit Leiden ter beschikking stelt aan haar werknemers, studenten, ingehuurd personeel, gasten en anderen waarmee de Universiteit Leiden een overeenkomst heeft.
  • De regeling regelt het verantwoord gebruik van de ICT-voorzieningen en internet en de wijze waarop controle op het gebruik plaatsvindt.
  • De regeling beschrijft ook welk gedrag niet wordt getolereerd en welke consequenties daar aan verbonden zijn. Denk hierbij aan gedrag waarbij de universiteit, haar studenten of medewerkers schade wordt toegebracht, gedrag dat maatschappelijk niet geaccepteerd wordt en gedrag dat bij wet verboden is.
  • Net als voor de wet geldt, hoort u op de hoogte te zijn van de regeling, maar is het ook zo dat u vaak wel weet wat acceptabel is en wat niet. De universiteit gaat uit van vertrouwen en gaat niet uw online-gedrag volgen. Pas als daar aanleiding toe is, bijvoorbeeld na melding van collega’s of medestudenten, zal actie ondernomen worden.
  • Wanneer misbruik gemaakt is van uw eigen middelen of wanneer anderen ongeoorloofd gedrag vertonen, hoort u hier melding van te maken. Misbruik van de eigen middelen meldt u bij de ISSC Helpdesk (telefonisch of lokaal) of de ICT-coördinator. Ongeoorloofd gedrag van collega’s kunt u melden bij uw leidinggevende of de vertrouwenspersoon.

Voor wie?

Deze regeling geldt voor alle studenten, (in- en externe) medewerkers, gasten en scholieren die van de universitaire ICT gebruikmaken.

Regeling

Regeling ICT- en internetgebruik

Laatst Gewijzigd: 07-11-2016