Regeling gebruik universitaire gebouwen, terreinen en andere voorzieningen

  • ARTIKEL 1: DEFINITIES
  • ARTIKEL 2: NALEVINGSPLICHT VAN REGELS, RICHTLIJNEN EN AANWIJZINGEN 
  • ARTIKEL 3: MAATREGELEN BIJ OVERTREDING
  • ARTIKEL 4: ONTZEGGING VAN DE TOEGANG OF HET GEBRUIK DOOR DE BEHEERDER
  • ARTIKEL 5: ONTZEGGING VAN DE TOEGANG OF HET GEBRUIK DOOR HET COLLEGE VAN BESTUUR
  • ARTIKEL 6: BEËINDIGING VAN DE ONTZEGGING
  • ARTIKEL 7: INWERKINGTREDING
  • ARTIKEL 8: CITEERTITEL

Laatst Gewijzigd: 06-04-2011