Protocol ten behoeven van studieverenigingen inzake gebruik van genotsmiddelen Universiteit Leiden

Het protocol is geïnitieerd door een aantal studieverenigingen die behoefte hebben aan
duidelijkheid omtrent het verstrekken van alcohol.

Laatst Gewijzigd: 18-04-2016