Plagiaat

Plagiaat is een schending van de intellectuele eigendom van een ander. 
In het algemeen wordt onder plagiaat verstaan dat je woorden, gedachten, analyses, redeneringen, afbeeldingen, technieken, computerprogramma’s enz. die van een ander afkomstig zijn bedoeld of onbedoeld presenteert als eigen werk. 
de Universiteit dat beschouwt plagiaat als een ernstig vergrijp waarop strenge straffen kunnen volgen.

Meer over plagiaat, het citeren van (internet) bronnen en het voorkomen en bestijden van plagiaat vind je op plagiaat (pdf)

Laatst Gewijzigd: 17-02-2010