Openheid dierproeven

De Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen KNAW, de Vereniging van Universiteiten VSNU, en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra NFU hebben een ‘Code Openheid Dierproeven’ opgesteld, met het doel om door zelfregulatie tot een niet vrijblijvende openheid en dialoog over dierproeven te komen. De Universiteit Leiden onderschrijft deze gedragscode.

De opstellers geven met de gedragscode concreet invulling aan de breed onderschreven opvatting in de maatschappij dat openheid over wetenschappelijk onderzoek met dieren wenselijk en noodzakelijk is.

Dierproeven zijn op dit moment in het fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek onvermijdelijk. Dit brengt met zich mee dat met betrekking tot de besluitvorming rond dierproeven en de uitvoering daarvan de grootst mogelijke zorgvuldigheid moet worden betracht.

Laatst Gewijzigd: 03-06-2014