Kaderregeling Nevenwerkzaamheden

Een werknemer is verplicht nevenwerkzaamheden te melden. Zonder toestemming van het bestuur van uw faculteit of dienst is het niet toegestaan nevenwerkzaamheden te vervullen. Ook als u geen nevenwerkzaamheden in de zin van deze regeling verricht, moet u dit melden.

Kaderregeling Nevenwerkzaamheden

Nevenwerkzaamheden doorgeven

Opgave van nevenwerkzaamheden of wijzigingen daarin kunt u doorgeven via Self Service. Kunt u geen gebruik maken van selfservice dan kunt u contact opnemen met uw P&O dienst.

Laatst Gewijzigd: 28-10-2016