Gedragscode Integriteit

Iedereen die te maken heeft met de Universiteit Leiden, moet erop kunnen vertrouwen dat wij integer handelen. De Gedragscode Integriteit beschrijft hoe we dat met elkaar realiseren. Of het nu gaat om onderzoek, omgang met studenten, inkoop of het gebruik van gebouwen en terreinen.

Het College van Bestuur heeft op 1 november 2016 de Gedragscode Integriteit vastgesteld. Deze code overkoepelt alle op zichzelf staande gedragscodes over integriteit en vat ze samen. Zo is er één code waarin alle facetten van het wetenschappelijk bedrijf aan bod komen.

Meer bewustzijn over integriteit

Integriteit gaat pas leven als u erover nadenkt en erover in gesprek gaat met uw collega's. De Gedragscode Integriteit is een hulpmiddel om bewustzijn op integriteit te vergroten, omdat het een kader geeft voor integer handelen. De code:

  • Beschermt u tegen ongewenst gedrag.
  • Helpt u om risico's te onderkennen.
  • Maakt het makkelijker om weerstand te bieden aan verleidingen.
  • Helpt u om druk van buitenaf te weerstaan.

Voor iedereen

De gedragscode geldt voor iedereen die in dienst is van de Universiteit Leiden. Ook van externe medewerkers verwachten we dat zij in de geest van deze gedragscode handelen. Of het nu om uitzendkrachten, vrijwilligers of ingehuurde zzp’ers gaat.

Blijf alert en kritisch

Soms zijn er situaties waarin de gedragscode niet voorziet. Bovendien veranderen omstandigheden regelmatig door nieuwe ontwikkelingen. Hierin heeft u een eigen verantwoordelijkheid. Weeg altijd zelf af of uw handelen integer is en blijf hierover in gesprek met uw leidinggevende en collega’s.

Overzicht opgenomen gedragcodes

 

Laatst Gewijzigd: 10-01-2017