Gedragscode 'Goed bestuur'

De Nederlandse universiteiten zijn van mening dat transparantie van en verantwoording over bestuur van de universiteiten belangrijk is. Zij hebben daarom een eigen code ‘Goed bestuur’ opgesteld en ondertekend. 

Gedragscode 'Goed bestuur'

Sinds 1995 zijn bij de universiteiten raden van toezicht geïnstalleerd en zijn per instelling protocollen en werkafspraken opgesteld. Daarna is in 2003 een corporate governance code (Commissie Tabaksblat) tot stand gekomen, die mede tot gevolg heeft gehad dat in de (semi-)publieke sectoren overeenkomstige codes zijn opgesteld. 

Mede in het licht van een verzoek van de overheid om een code op te stellen over het belonen van topfunctionarissen hebben de universiteiten besloten dit te integreren met een branchecode voor goed bestuur. Het bestuurlijke gedeelte is met zijn principes over besturen, verantwoorden en toezicht houden het grootst en bouwt voort op bestaande codes, zoals Tabaksblat, Goede Doelen en de code van de HBO-raad.

Als uitgangspunt voor de code is steeds de meeste recente versie van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) genomen. Zij dient vanzelfsprekend te worden nageleefd, maar is als zodanig geen onderdeel van deze code. Wetswijzigingen zullen, indien van toepassing, in de code worden opgenomen.

De volledige tekst van de code is beschikbaar op de website van de VSNU:
Gedragscode 'Goed bestuur' 
 

Gerelateerde informatie

  

Laatst Gewijzigd: 20-12-2013