Disciplinaire maatregelen

Het College van Bestuur kan een disciplinaire maatregel opleggen aan een werknemer die zich schuldig maakt aan plichtsverzuim. Deze maatregel moeten in verhouding staan tot het plichtsverzuim en kan variëren van een schriftelijke berisping tot ontslag. 

De Regeling disciplinaire maatregelen Universiteit Leiden beschrijft onder meer de te volgen procedure bij het opleggen van een disciplinaire maatregel.

Regeling

Regeling disciplinaire maatregelen Universiteit Leiden 2016

Laatst Gewijzigd: 06-03-2016