Vergoedingsregeling leden faculteitsbestuur en directeuren van diensten

Artikel 1: Tegemoetkoming student-leden en -adviseurs faculteitsbesturen
Artikel 2: Vrijstelling leden faculteitsbesturen
Artikel 3: Beroepsleden faculteitsbesturen
Artikel 4: Toelage decanen
Artikel 5: Toelage overige leden faculteitsbesturen
Artikel 6: Onkostenvergoeding
Artikel 7: Citeertitel 

Vergoedingsregeling (pdf)

Laatst Gewijzigd: 28-09-2009