Regeling vergoeding colleges en commissies

Artikel 1: Aanwijzing colleges en commissies
Artikel 2: Het recht op vergoeding
Artikel 3: De hoogte van de vergoeding
Artikel 4: Citeertitel

Regeling vergoeding colleges en commissies

Laatst Gewijzigd: 27-10-2010