Regeling tegemoetkoming organisatie- en propagandakosten

Artikel 1: Universitaire groeperingen
Artikel 2: Tegemoetkomingen
Artikel 3: Voorwaarden
Artikel 4: Hoogte van de tegemoetkoming
Artikel 5: Aanvragen van de tegemoetkoming
Artikel 6: Toetsing van de aanvragen 


Regeling tegemoetkoming organisatie- en propagandakosten

Laatst Gewijzigd: 05-04-2012