Regeling financiële ondersteuning studenten

Voor wie is de regeling, gronden en voorwaarden, definitie van overmacht.

Deel I      Overmacht
Deel II     Bestuur
Bijlage I   Niet facultaire (bestuurs)organen en specifieke activiteiten
Bijlage II (Bestuurs)organen binnen faculteiten
Bijlage III Studentenverenigingen (PKvV)
Deel III    Topsport

Regeling financiële ondersteuning studenten 2015

Regeling financiële ondersteuning studenten 2012

Regeling financiële ondersteuning studenten 2010

Regeling financiële ondersteuning studenten 2000

Laatst Gewijzigd: 29-09-2015