Inschrijving, college- en examengeld

Tarieven college- en examengeld

 

Regeling inschrijving, college- en examengeld

Reikwijdte, inschrijving en beëindiging van de inschrijving, (terug)betaling collegegeld en schadevergoeding. 

Laatst Gewijzigd: 22-03-2017