Kiesreglement Universiteitsraad

Hoofdstuk 1:   Algemene bepalingen
Hoofdstuk 2:   Kiesrecht en kiezersregisters
Hoofdstuk 3:   Kandidaatstelling
Hoofdstuk 4:   Stemming              
Hoofdstuk 5:   Berekening, vaststelling en bekendmaking van de uitslag
Hoofdstuk 6:   Vacatures
Hoofdstuk 7:   Slotbepaling    

 
Laatst Gewijzigd: 05-01-2015