Kiesreglement faculteits- en dienstraden

Hoofdstuk I:    Algemene bepalingen                                     
Hoofdstuk II:   Kiesrecht en kiezersregisters
Hoofdstuk III:  Kandidaatstelling
Hoofdstuk IV:  Stemming 
Hoofdstuk V:   Uitslag en herstemming 
Hoofdstuk VI:  Vacatures 
Hoofdstuk VII: Slotbepalingen  

 
Laatst Gewijzigd: 05-01-2015