Reglement voor de Universiteitsraad

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen
Hoofdstuk 2: Samenstelling en zittingsduur
Hoofdstuk 3: Verkiezingen
Hoofdstuk 4: Bevoegdheden
Hoofdstuk 5: Werkwijze universiteitsraad
Hoofdstuk 6: Overlegvergadering
Hoofdstuk 7: Rechten en plichten
Hoofdstuk 8: Slotbepalingen
Reglement voor de Universiteitsraad

 
Laatst Gewijzigd: 20-10-2010