Reglement van orde universiteitsraad

Artikel 1: De voorzitter
Artikel 2: De plaatsvervangend voorzitter
Artikel 3: Commissies
Artikel 4: Uitschrijven van vergaderingen; toezenden van stukken
Artikel 5. Quorum
Artikel 6: Overige aanwezigen
Artikel 7: Orde tijdens vergaderingen
Artikel 8: Agenda
Artikel 9: Niet-openbare vergaderingen
Artikel 10: Besluitvorming over instemmingsbesluiten en adviezen
Artikel 11: Overige besluitvorming
Artikel 12: Stemming
Artikel 13: Verslaglegging
Artikel 14: Jaarverslag
Artikel 15: Inlichtingen
Artikel 16: Informatie nieuw-gekozen leden
Artikel 17: Slotbepaling

Reglement van orde universiteitsraad

 
Laatst Gewijzigd: 27-10-2010