Reglement Studentenraad LUMC

Artikel 1:   Samenstelling
Artikel 2:   Zitting en zittingstermijn
Artikel 3:   Overleg Raad van Bestuur van het LUMC en studentenraad
Artikel 4:   Initiatiefrecht studentenraad
Artikel 5:   Informatierecht studentenraad
Artikel 6:   Instemmingsrecht studentenraad
Artikel 7:   Adviesrecht studentenraad
Artikel 8:   Benoeming en ontslag decaan
Artikel 9:   Vergaderingen
Artikel 10: Deskundigen
Artikel 11: Ondersteuning en scholing
Artikel 12: Voorkomen van benadeling
Artikel 13: Verslag
Artikel 14: Geschillen
Artikel 15: Citeertitel

 
Laatst Gewijzigd: 26-04-2011