Inkoop- en leveringsvoorwaarden

Reglement verstrekking alcoholhoudende dranken: Literair-, FSW-, Juridisch café en Sportcentrum/restaurant

Reglement inzake de verstrekking van alcoholhoudende dranken in universitaire gebouwen te Leiden, mede ter verkrijging van de wettelijke vereiste horecavergunningen. Betreft het Literair Café, gevestigd in het Lipsiusgebouw, Cleveringaplaats 1, het FSW Café, gevestigd in het Pieter de la Courtgebouw, Wassenaarseweg 52, het Juridisch Café, gevestigd in het Kamerlingh Oneesgebouw, Steenschuur 25 en het Universitair Sportcentrum/restaurant, Einsteinweg 6.