Bestuur & Beheer

Bestuur & Beheer omvat de reglementen betreffende de organisatie van de universiteit, zoals het Bestuurs- en BeheersReglement.

Bovendien zijn hier de mandaatregelingen en de reglementen betreffende faculteiten en andere eenheden te vinden, alsmede het reglement betreffende het gebruik van de universitaire gebouwen.

 
Laatst Gewijzigd: 06-10-2009