Procedureregeling instelling leerstoelen en benoeming hoogleraren

Artikel 1   Definitiebepalingen
Artikel 2   Instelling nieuwe leerstoel
Artikel 3   (Her)bezetting van een leerstoel
Artikel 4   Voordracht en adviezen
Artikel 5   Samenstelling benoemingsadviescommissie
Artikel 6   Taken benoemingsadviescommissie|
Artikel 7   Werving
Artikel 8   Selectie
Artikel 9   Benoeming en inschaling
Artikel 10 De oratie
Artikel 11 Inwerkingtreding
Artikel 12 Citeertitel

Procedureregeling instelling leerstoelen en benoeming hoogleraren

 
Laatst Gewijzigd: 22-12-2016